Funkčnost EET Modulu

Pro koho je modul určen

Pro provozovatele e-shopu, kteří vystavují faktury přímo z e-shopového řešení, nebo ty, kteří sice používají externí fakturační software, který ale problematiku EET neřeší.

Funkčnost v kostce

 
umožní nahrát certifikát a klíč potřebný pro komunikaci se systémem EET
 
umožní zadat další nezbytné údaje pro komunikaci s EET
 
umožní nastavit pro které platební metody a v jakém okamžiku (stav objednávky) je platba registrována
 
umožní nastavit, v jakém okamžiku (stav objednávky) má být evidovaná tržba stornována
 
zajišťuje komunikaci se systémem EET
 
umožňuje integrovat údaje získané z EET na doklad vydávaný zákazníkovi

Funkčnost EET modulu podrobněji

V okamžiku stanoveném zákonem o EET (ZoET) modul odešle informaci o objednávce do systému EET. Tento okamžik se může lišit dle typu zvolené platební metody - modul proto umožní pro každou platební metodu nakonfigurovat stav objednávky, kdy budou informace odeslány. Ve většině případů se bude jednat o okamžik přijetí platby (typicky on-line metody), ale ve specifickým případech může jít o okamžik expedice zboží (pokud expedice předchází potvrzení platby).

Pro platební metody, které z pohledu provozovatele e-shopu EET nepodléhají je pak možné funkčnost modulu vypnout. Typicky se bude jednat o platby, které jsou realizovány přes zprostředkovatele, a ve vztahu k provozovateli e-shopu pak půjde o platbu bezhotovostním převodem. Jedná se typicky např. o inkaso z dobírek. Současné znění ZoET a jeho výklad, jakož i metodiku Generálního finančního ředitelství v této oblasti však zatím vnímáme jako nepříliš logické a očekáváme, že v této oblasti může dojít v budoucnosti k úpravám. Náš modul je nicméně navržen tak, aby byl schopen pokrýt všechny možné eventuality.

Kontrolní kód získaný ze systému EET společně s dalšími povinně uváděnými údaji jsou zahrnuty na faktuře (pokud je ke generování faktur použit systém e-shopu).

Pokud jsou informace o objednávkách předávány dále do jiného systému (účetní systém / ERP), který generuje faktury, je možné údaje získané z EET přenést do tohoto systému. To však již neřeší EET modul, ale je nutno funkčnost zahrnout do integračního můstku mezi e-shopem a externím systémem. EET modul však ukládá informace v databázové tabulce, kde jsou pro integrační můstek přístupná.

V případě zrušení objednávky nebo např. odmítnutí převzetí zásilky na dobírku je žádoucí evidovanou transakci stornovat. Modul tedy umožní při změně objednávky do zrušeného stavu (stav je konfigurovatelný).